Logo

In contact komen met de webmaster

Voor klachten, foutmeldingen en/of suggesties kunt u contact opnemen met de webmaster

Stephan - Eigenaar Webhost & oprichter NovioSites

Onze NovioSites fotografen

Al sinds onze oprichting werken we met vaste fotografen.
Mocht het zo zijn dat u belangstelling hebt voor één of meerdere foto's voor privégebruik dan dient de vraagstelling ten allen tijden via de webmaster te gebeuren. U kunt ons bereiken via onderstaand contactformulier.

Copyright & algemene voorwaarden

Het is niet toegestaan foto en/of videomaterieel zonder toestemming van de NovioSites webmasters te kopiëren, wijzigen of op andere wijze op andere websites en aanverwante te publiceren. Downloaden voor privé doeleinden is uiteraard toegestaan. Wanneer u ons de vraag stelt zullen wij u graag materialen toesturen. Ook wij zijn gewone hobbyisten welke het leuk vinden hun hobby met anderen te delen.
Noch de webmasters, noch de fotografen binnen NovioSites zijn ooit verantwoordelijk voor het materieel wat op deze website en het NovioSites Youtube-kanaal verschijnt. Wij garanderen dan ook binnen de regelgeving van vervoersbedrijven en/of te bezoeken terreinen te handelen. Mocht u het noodzakelijk achten dat wij een foto verwijderen waarop volgens u privacy in het geding komt, vergewis uzelf er dan allereerst van dat deze website bedoeld is voor liefhebbers van bepaalde voertuigen en waarvan al het foto- en/of videomaterieel overduidelijk één van deze voertuigen als onderwerp bevat. Wanneer u alsnog van mening bent dat wij een foto dienen te verwijderen kunt u contact opnemen met de webmaster. Redelijkerwijze verzoeken zullen wij bereid zijn in te willigen.

Overigens aannemende dat wij met onze wijze van fotografie nimmer een dergelijk verzoek zullen hoeven ontvangen.

qbuzz